Szczepionka przeciw grypie refundowana dla seniorów

syringe-417786_1920-copy

Ministerstwo Zdrowia planuje refundację szczepionki przeciw grypie dla osób po 65 roku życia. Szczepionka dla takich osób ma być refundowana w 50%.

W Polsce odsetek wyszczepialności w tej grupie wynosi 13,4%. W Wielkiej Brytanii 70,5%, w Holandii ponad 64%, W Belgii i Hiszpanii ponad 55%.  Tymczasem własnie w tej grupie wiekowej notuje się najwięcej ciężkich powikłań pogrypowych, w tym zgonów.

Bardzo dobra wiadomość dla pacjentów.

Redakcja ceneolek.pl

Wszystko co warto wiedzieć o programach lekowych

ampoules-2045833_1920-copy

Programy lekowe, to gama świadczeń gwarantowanych, które oferują pacjentom kosztowne leki na poważne schorzenia. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.

Treść każdego programu lekowego jest publikowana jako załącznik do listy leków refundowanych przygotowywanej przez Ministra Zdrowia.

Opis programu obejmuje:

  • kryteria kwalifikacji pacjenta do leczenia (z wykazem koniecznych  badań)
  • kryteria wyłączenia z programu;
  • schemat dawkowania leków;
  • sposób podawania leków;
  • wykaz badań diagnostycznych koniecznych do monitorowania leczenia pacjentów.

Pacjenci zakwalifikowani do programów lekowych są leczeni bezpłatnie. Decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz placówki posiadającej kontrakt w tym zakresie – w oparciu o szczegółowe kryteria włączenia do programu.

Informacje o placówkach realizujących program w poszczególnych województwach dostępne są w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ, w tym na ich stronach internetowych.

Aktualnie, w oparciu o Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2018 r., terapia w ramach programów lekowych jest dostępna  lekami zawartymi w załączniku.

Zał.

leki-programy-lekowe

Redakcja ceneolek.pl